مراحل ثبت سفارش :

1 – استعلام قیمت محصولات از سایت
2 – تماس با پشتیبانی سایت جهت هماهنگی های تاریخ تحویل ،تایید قیمت،مشخص شدن قابل سفارش بودن یا نبودن کار
3 – تایید قابل سفارش بودن کار توسط پشتیبانی و شفاف شدن چگونگی انجام کار برای مشتری
4 – سفارش کار توسط مشتری یا اپراتور پشتیبانی و ارائه پیش فاکتور به مشتری در سایت
5 – پرداخت 60 الی 70 درصد مبلغ سفارش جهت پیش پرداخت
6 – تایید سفارش توسط پشتیبانی سایت و اطلاع به مشتری

چگونگی سفارش محصولات:

– استعلام قیمت محصولات از سایت :استعلام قیمت به این صورت می باشد که کارها و مدل هایی که روی سایت قرار گرفته اند توسط مشتری بررسی می شوند و اگر مدلی مد نظر مشتری باشد که در سایت موجود نیست از طریق ارسال عکس یا نقشه به شبکه های اجتماعی ما برای استعلام قیمت و یا ساخت کار مربوط توسط  تیم کهن استیل مطلع شود.

– بعد از انتخاب مدل مد نظر با توجه به راه های ارتباطی گوناگون شما مشتری عزیز با تیم پشتیبانی ما می توانید از اطلاعاتی چون قابل ساخت بودن یا نبودن مدل مد نظر ،تاریخ تحویل،شرایط تحویل(درب منزل،درب کارگاه) ،شکل و نحوه ساخت،شکل و نحوه ی اجرا(رویه کوبی،رویه میزها،ضخامت و جنس رویه ها و…)

– ترسیم نقشه و توجیح کامل از شکل تمامی ابعاد کار از نقشه تا جنس رویه و مدل آن

– ثبت سفارش توسط مشتری یا اپراتور سایت و ارائه پیش فاکتور به مشتری

– توافق مبلغ پیش پرداخت مندرج در پیش فاکتور یا شرایط پرداخت بیعانه در پیش فاکتور با مشتری.

– پرداخت 60 الی 70 درصد مبلغ پیش فاکتور که غالبا قیمت تامین مواد اولیه اعم از جنس استیل و رویه یا رویه کوبی کار می باشد.(این نکته قابل ذکر است که به علت بالا بودن قیمت متریال مصرفی کارگاه از تامین تمام این مبلغ معذوریم.)

– تایید سفارش توسط پشتیبانی و ارائه فاکتور به مشتری و سپس قرار دادن سفارش در صف اجرای کارگاه کهن استیل.